Дуальна форма навчання – практикоорієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства,спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітниківіз обов'язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що проваджується на базіпідприємств, установ, організацій, та передбачаєзміцнення зв'язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів

Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг професійно-технічними навчальними закладамита запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізувати зміст професійної освіти, враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій - замовників робітничих кадрів при організації навчально-виробничого процесу.