Західно-Донбаський професійний ліцей укомплектований керівними і педагогічними працівниками на 95%. Навчально-виховний процес забезпечує 56 педагогічних працівника, з них директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, керівник фізичного виховання, соціальний педагог, старший майстер, 24 майстра виробничого навчання, 8 викладачів професійно-теоретичної підготовки, 12 викладачів загальноосвітніх дисциплін.

     100% викладачів загальноосвітньої підготовки мають повну вищу освіту, з них 75% за фахом відповідають профілю викладання.

      100% викладачів професійно-теоретичної підготовки мають повну вищу освіту і за фахом відповідають профілю підготовки.

      Мають педагогічні звання: «Викладач-методист» - 1, «Старший викладач» - 1.

     Вищу кваліфікаційну категорію мають 4 чол.(з них директор та заступник директора), 5 викладачів мають І кваліфікаційну категорію(з них заступник директора), 8 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію (з них заступник директора), кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» мають 7 викладачів.

     Курси підвищення кваліфікації за останні 5 років пройшли 19 викладачів, 5 викладачів – молоді спеціалісти.

     Виробниче навчання здійснюють 24 майстра виробничого навчання. Мають повну вищу освіту 4 майстра, з них 1має педагогічну освіту, базову вищу освіту  мають 20 майстрів виробничого навчання, з них 6 педагогічну освіту.

     Мають педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 6 майстрів, «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» мають 2 майстра. Всі майстри виробничого навчання відповідають займаній посаді.

     Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» всі педагогічні працівники, як правило,  один раз на 5 років проходять атестацію. Педагогічний працівник, який у рік чергової атестації суміщає педагогічні посади, проходить атестацію з кожної із займаних посад. 

 

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення):

станом на 01.03.2019 року вакансія викладача спеціальних дисциплін з професії електрогазозварник