Статут Західно-Донбаського професійного ліцей                                                              

Витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно                                               

Свідоцтва про право власності на нерухоме майно                                                             

Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)       

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи                                                         

Державний акт на право постійного користування землею