Західно-Донбаський професійний ліцей – це професійно-технічний навчальний заклад ІІ атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров’я.

     Згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів України з питань профтехосвіти, з метою забезпечення підготовки кваліфікованих робітників в м. Павлоград в липні 1969р. було відкрито Професійно-технічне училище № 43, а в липні 1978р. згідно з наказом Міністерства загального машинобудування і Державного комітету профтехосвіти України, за ініціативою Павлоградського заводу технологічного обладнання і спеціальних верстатів та Павлоградського виконкому було відкрито Професійно-технічне училище № 3. У 1997 році на підставі наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997р. № 178 і наказу Управління освіти від 09.06.1997р. № 313 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних учбових закладів в Дніпропетровській області» ПТУ № 3 і ПТУ № 43 були реорганізовані. 11.08.1997р. створено нове училище ПТУ № 3. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2003р. № 141, наказу Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.03.2003р. № 250 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних учбових закладів області», ПТУ№ 3 реорганізовано в Західно-Донбаський професійний ліцей з 01.07.2003 р. і являється правоприємником ПТУ № 3.

     Навчальний заклад типової забудови складається з двох відділень: відділення машинобудування і обслуговування та відділення будівництва і побуту.

     Західно-Донбаський ПЛ володіє земельною ділянкою 7,1 га (державний акт на право постійного користування землею серія ДП № 46 від 17.03.1993р.), на якій розташовано 2 типових навчальних корпуса. Загальна площа приміщень – 21 838,8м2, площа навчальних приміщень – 9494 м2: 25 майстерень, 8 лабораторій, 13 кабінетів дисциплін професійно-теоретичної підготовки, 4 кабінети загальнопрофесійної підготовки, 11 кабінетів загальноосвітніх дисциплін, 2 актові зали, 2 комп’ютерних класи, 2 бібліотеки, 2 спортивних зала.

     Матеріальна база ліцею становить: два 4-поверхові навчально-виробничі корпуси, дві навчально-виробничі двоповерхові майстерні, два адміністративно-побутові приміщення, два 5-поверхові гуртожитки, котельню, 5 гаражів, 4 переходи. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Всі будівлі є державною власністю і знаходяться на балансі ліцею.

    Кабінет матеріалознавства

    Майстерня опоряджувальників

    Майстерня кравців

Майстерня новітніх технологій

Майстерня мулярів

  Спортивний зал

 
Перехід в майстерні
  
Сучасний інтерактивний комп'ютерний клас

В 2013р. на базі ліцею створено навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій за галузевим спрямуванням «Будівництво». У 2019 р. результатом роботи стала перемога в проектах «Громада своїми руками» у нашому ліцеї з’явилися енергозберігаючі вікна та сучасний інтерактивний комп’ютерний клас до 50-річчя ліцею завдяки співдружній допомозі департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, містобудівної компанії ДТЕК Павлоградвугілля, ТОВ «Фабриці будівельних сумішей «БудМайстер»» та Павлоградській міській раді. Вітання, подарунки ліцей отримав від генерального директора компанії ДТЕК Павлоградвугілля, депутата Дніпропетровської обласної ради Вороніна Сергія Анатолійовича, регіонального представника ДТЕК з соціального розвитку в Павлограді Коновалової Олени Олексіївни та генерального директора ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер»» Ніконенко Андрія Михайловича.

     Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і найменуванням навчального закладу. Чинний Статут закладу зареєстровано Міністерством освіти і науки України наказ № 644 від 26.05.2014.

     Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Серія А00 № 396128, дата проведення державної реєстрації 28.11.1997 р. № 1 232 120 0000 000110, зареєстроване виконавчим комітетом Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

     Згідно з актом перевірки готовності ЗДПЛ до нового 2019-2020 навчального року (дозволи санітарно-епідеміологічної служби, державної інспекції за охороною праці, пожежного нагляду, міської ради, департаменту освіти і науки облдержадміністрації) ліцей має дозволи на проведення відповідної освітньої діяльності.

     Професійна підготовка з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до ліцензії АГ № 582208, що надана відповідно до рішень ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87 (наказ МОНмолодьспорт України від 07.06.2011 р. № 2128-Л), дата видачі ліцензії 04.10.2011р., термін дії ліцензії до 25.05.2014р. та до 01.07.2015р.

     Контингент здобувачів освіти  на 01.01.2020 року становить 402 особи, в тому числі:

  • на базі повної загальної середньої освіти - 84 особи;
  • на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти - 291 особа;
  • на базі незавершеної базової середньої освіти - 27 осіб;
  • індивідуальне навчання - 13 осіб

     15 груп отримують кваліфікацію з інтегрованих професій. Основними замовниками робітничих кадрів є ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання», ВАТ «Павлоградський механічний завод», ПАТ завод «Хіммаш», ПАТ завод «Палмаш», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «Дніпровський трубний завод», ПП «Сфера», ТОВ «Віп-Пласт», ТОВ «Краяр», концерн «Санрайз», ППФ «Продмаркет».

    Фінансування закладу здійснюється за рахунок державного бюджету та позабюджетних надходжень, велика увага приділяється навчально-виробничій діяльності.

    Навчання здійснюється державною мовою. Ліцей має всі правові та юридичні підстави для діяльності, яка відповідає основним напрямкам викладеним в Статуті. Ліцеєм дотримано вимог діючих нормативно-правових актів на право здійснення освітньої діяльності.