Західно-Донбаський професійний ліцей – це професійно-технічний навчальний заклад ІІ атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров’я.

     Згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів України з питань профтехосвіти, з метою забезпечення підготовки кваліфікованих робітників в м. Павлоград в липні 1969р. було відкрито Професійно-технічне училище № 43, а в липні 1978р. згідно з наказом Міністерства загального машинобудування і Державного комітету профтехосвіти України, за ініціативою Павлоградського заводу технологічного обладнання і спеціальних верстатів та Павлоградського виконкому було відкрито Професійно-технічне училище № 3. У 1997 році на підставі наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997р. № 178 і наказу Управління освіти від 09.06.1997р. № 313 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних учбових закладів в Дніпропетровській області» ПТУ № 3 і ПТУ № 43 були реорганізовані. 11.08.1997р. створено нове училище ПТУ № 3. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2003р. № 141, наказу Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.03.2003р. № 250 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних учбових закладів області», ПТУ№ 3 реорганізовано в Західно-Донбаський професійний ліцей з 01.07.2003 р. і являється правоприємником ПТУ № 3.

     Навчальний заклад типової забудови складається з двох відділень: машинобудування і обслуговування та відділення будівництва і побуту.

     Західно-Донбаський ПЛ володіє земельною ділянкою 7,1 га (державний акт на право постійного користування землею серія ДП № 46 від 17.03.1993р.), на якій розташовано 2 типових навчальних корпуса. Загальна площа приміщень – 21 838,8м2, площа навчальних приміщень – 9494 м2: 25 майстерень, 8 лабораторій, 13 кабінетів дисциплін професійно-теоретичної підготовки, 4 кабінети загальнопрофесійної підготовки, 11 кабінетів загальноосвітніх дисциплін, 3 спортивних зали, 2 актові зали, 2 комп’ютерних класи, 2 бібліотеки, 2 спортивних зала.

     Матеріальна база ліцею становить: два 4-поверхові навчально-виробничі корпуси, дві навчально-виробничі двоповерхові майстерні, два адміністративно-побутові приміщення, два 5-поверхові гуртожитки, котельню, 5 гаражів, 4 переходи. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Всі будівлі є державною власністю і знаходяться на балансі ліцею.

     Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і найменуванням навчального закладу. Чинний Статут закладу зареєстровано Міністерством освіти і науки України наказ № 644 від 26.05.2014.

     Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Серія А00 № 396128, дата проведення державної реєстрації 28.11.1997 р. № 1 232 120 0000 000110, зареєстроване виконавчим комітетом Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

     Згідно з актом перевірки готовності ЗДПЛ до нового 2017-2018 навчального року (дозволи санітарно-епідеміологічної служби, державної інспекції за охороною праці, пожежного нагляду, міської ради, департаменту освіти і науки облдержадміністрації) ліцей має дозволи на проведення відповідної освітньої діяльності.

     Професійна підготовка з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до ліцензії АГ № 582208, що надана відповідно до рішень ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87 (наказ МОНмолодьспорт України від 07.06.2011 р. № 2128-Л), дата видачі ліцензії 04.10.2011р., термін дії ліцензії до 25.05.2014р. та до 01.07.2015р.

     Контингент учнів та слухачів на 01.01.2018 року становить 423 особи, в тому числі:

  • на базі повної загальної середньої освіти - 81 особа;
  • на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти - 327 осіб;
  • на базі незавершеної базової середньої освіти - 15 осіб;
  • індивідуальне навчання - 7 осіб.

  94% контингенту учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій. Основними замовниками робітничих кадрів є ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання», ВАТ «Павлоградський механічний завод», ПАТ завод «Хіммаш», ПАТ завод «Палмаш», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «Дніпровський трубний завод», ПП «Сфера», ТОВ «Віп-Пласт», ТОВ «Краяр», концерн «Санрайз», ППФ «Продмаркет».

   В 2013р. на базі ліцею створено навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій за галузевим спрямуванням «Будівництво».

     Фінансування закладу здійснюється за рахунок державного бюджету та позабюджетних надходжень, велика увага приділяється навчально-виробничій діяльності.

     Навчання здійснюється державною мовою. Ліцей має всі правові та юридичні підстави для діяльності, яка відповідає основним напрямкам викладеним в Статуті. Ліцеєм дотримано вимог діючих нормативно-правових актів на право здійснення освітньої діяльності.