МОНІТОРІНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ

в сфері підготовки, випуску та працевлаштування випускників

протягом 2016-2018р.р.

Протягом 2016-2018 р. р. у ліцеї підготовано і випущено 468 кваліфікованих робітників за державним замовленням, 93 осіб – перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок фізичних та юридичних осіб. Кількість дипломів з відзнакою, отриманих протягом даного періоду складає 6 шт. (1,3%). Робітничу кваліфікацію з 2-х і більше професій отримали 356 випускника (76,1%).

Щорічно кількість працевлаштованих випускників складає в середньому 87,6%. Закріплення на першому робочому місці 50%.

У 2015 р. ліцей був атестований як навчальний заклад у сфері професійно-технічної освіти. Також отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності з 9-ти нових професій за різними видами підготовки. У 2017 р. ліцей пройшов додаткову атестаційну експертизу з 5 професій, випуск, по яким здійснювався вперше.

Аналіз участі ліцею в обласних та міських виховних заходах

 

Назва заходу 2015р. 2016р. 2017р. 2018 р.

Військово-патріотична гра «Сокіл»(Джура)

(І регіональний етап)
ІІІ місце І місце І місце І місце

Військово-патріотична гра «Сокіл»(Джура)

(ІІ обласний етап)
- ІІ місце І місце І місце
Огляд художньої самодіяльності «Дивограй профтехосвіти» лауреати лауретари ІІ місце лауретари
Обласний конкурс «Світ проти жорстокості та насильства» І місце ІІІ місце - -
Міський конкурс «Студентська весна» І місце І місце І місце І місце

Міський конкурс «Відкрите серце новорічним дивам»

  ІІІ місце лауретари лауретари
Національне-патріотичне виховання

 

Відзнака міського голови м.Павлограда

Подяка за волонтерську роботу

Подяка міського голови за волонтерську роботу Нагородження цінними подарунками від міського голови за перемогу в військово-патріотичній грі
Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ V місце ІV місце ІІІ місце ІІІ місце
Міський поетичний конкурс "Герої рідної землі"     І місце лауретари

Колектив ліцею прийняв активну участь в номінаціях проекту «Суспільні дисципліни» - «Славні імена земляків» та «Бібліотечна справа» - «Словники нової термінології історії України». Обидва проекти носили колективний характер, в них прийняли участь викладачі та майстри ліцею та більше 120 учнів, які займались пошуковою та дослідницькою роботою. Згідно Наказу навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області від 14.04.2016 р. № 19 проекту ліцею вийшли до другого заключного етапу конкурсу та згідно рішення журі конкурсу колектив ліцею відзначений Дипломом за активну професійну та громадську діяльність у даному проекті.

Учениця групи 234 Морщанська Марія в травні 2016 року стала учасником VІІ Всеукраїнського конкурсу кухарів-юніорів, де посіла ІІІ місце у номінації «Страви із птиці».

На базі ліцею в квітні 2017 року проведений обласний семінар кухарів ПТНЗ області «Дніпропетровщина кулінарна».

Передовим педагогічним досвідом на рівні області навчально-методичною радою НМЦ ПТО в Дніпропетровській області визнаний досвід роботи майстра виробничого навчання Міщенко Т.О. з теми «Підготовка робітників високої кваліфікації на основі впровадження технологій критичного мислення» (жовтень 2016 р.), викладача біології Литвиненко І.А. з теми «Методи і прийоми самостійної діяльності учнів як один з факторів розвитку пізнавальної активності на уроках біології» (квітень 2017 р.), методиста Захарченка О.І. з теми «Шляхи розвитку індивідуалізації методичної роботи в роботі методичного кабінету ЗДПЛ» (червень 2017 р.), викладач математики Кривсун Валентина Миколаївна зайняла ІІІ місце в обласній методичній виставці-марафоні “Педагогічний стартап – 2018” в номінації “Застосування інноваційних методик викладання в контексті формування навичок 21 століття”.

Аналіз діагностичних контрольних робіт загальноосвітніх предметів

учнів І-го курсу 2018-2019 навчального року

Протягом вересня 2018-2019 навчального року були проведені діагностичні контрольні роботи з 11 загальноосвітніх предметів з:

Всього в 3 групах на базі 9 класів навчаються 83 здобувача освіти

111 Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням. (27 здобувачів освіти)

112 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування. Електрогазозварник (30 здобувачів освіти)

113 Кравець (26 здобувачів освіти)

     Відповідно до плану роботи ліцею та з метою вивчення рівня знань учнів першого курсу із загальноосвітніх предметів у вересні були проведені діагностичні контрольні роботи з української мови, української літератури, математики, фізики, хімії, біології та історії. Перевірці підлягали учні трьох груп І курсу – 111,112, 113.

      Діагностична контрольна робота з української мови була проведена у формі диктанту, під час написання якого учні допустили ряд помилок в орфограмах з ненаголошеними голосними, порушували пунктограми «двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення», часто вживали російські літери замість українських. Диктант виконували 61 учень (76%), початковий рівень мають 17 учнів (28%), середній – 33 учні (54%), достатній – 11 (18%).

     Діагностична контрольна робота з української літератури складалась з чотирьох рівнів. Початковий рівень містив тестові завдання. В завданнях середнього рівня учні мали доповнити речення. Завдання достатнього рівня передбачали розгорнуті відповіді на запитання. Завдання високого рівня – торче, учням необхідно було написати міні-твір.Роботи виконували 57 учнів (72%). Початковий рівень показали 12 учнів (21%), середній – 37(65%), достатній – 8 (14%).

     Діагностична контрольна робота з математики складалась з трьох частин, перша з яких мала тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, друга – відкритої форми з короткою відповіддю, третя містила завдання з розгорнутою відповіддю. Учні непогано виконали тестові завдання, але допустили помилки при обчислюванні виразів з дробами, не розвязали задачі на вичислення площ многокутників, на використання теореми Піфагора, не впорались з розвязуванням квадратних рівнянь. Виконували роботи 59 учнів (74%). Початковий рівень мають 29 учнів (49%), середній 26 учнів (44%), достатній – 4 учні (7%).

     Діагностична контрольна робота з фізики складалась із завдань з різними рівнями складності. Завдання початкового рівня виконали всі учні. При розвязуванні завдань середнього рівня учні допустили помилки при записуванні задач у скороченому вигляді, переведенні одиниць вимірювання фізичних величин в систему СІ. Роботи виконували 68 учнів (85%). Початковий рівень знань показали 48 учнів (72%), середній – 18 учнів (25%), достатній – 2 учня (3%).

      Діагностична робота з хімії містила чотири різнорівневі завдання. В першому завданні учні мали характеризувати чотири хімічних елементи, в другому написати формули оксидів, які відповідали гідроксидам, третє завдання стосувалось класифікації речовин, четверте завдання було підвищеної складності: потрібно було розвязати хімічну задачу. Писали роботу 59 учнів (77%). Початковий рівень мають 33 учні (56%), середній – 20 учнів (34%), достатній – 6 учнів (10%).

        Діагностична робота з біології містила чотири рівня складності, з яких учні впевнено виконали лише завдання першого рівня. Найгірші показники роботи показали учні 111 групи. Всього роботу виконували 63 учні (79%), початковий рівень мають 28 учнів (44%), середній – 22 учня (35%), достатній – 12 учнів (19%).

         З історії контрольну роботу виконували 68 учнів (85%). Порчатковий рівень показали 15 учнів (22%), середній – 49 учнів (72%), достатній – 4 учні (6%).

Порівняльний аналіз діагностичних контрольних робіт показує дуже слабку підготовку учнів за базову середню освіту.

 

 

 

 

 

 

 

Загальний середній бал діагностичних контрольних робіт учнів з усіх предметів складає  3,9.