МОНІТОРІНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ

в сфері підготовки, випуску та працевлаштування випускників

протягом 2015-2017р.р.

     

     Протягом 2015-2017 р. р. у ліцеї підготовано і випущено 527 кваліфікованих робітників за державним замовленням, 24 слухачі з незайнятого населення та 99 осіб  – перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок фізичних та юридичних осіб. Кількість дипломів з відзнакою, отриманих протягом даного періоду складає 11 шт. (3%). Робітничу кваліфікацію з 2-х і більше професій отримали 433 випускника (82%).

      Щорічно кількість працевлаштованих випускників складає в середньому 90%. Закріплення на першому робочому місці 76%.

     У 2015 р. ліцей був атестований як навчальний заклад у сфері професійно-технічної освіти. Також отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності з 9-ти нових професій за різними видами підготовки. У 2017 р. ліцей пройшов додаткову атестаційну експертизу з 5 професій, випуск по яким здійснювався вперше.

Аналіз участі ліцею в обласних та міських виховних заходах

Назва заходу 2015р. 2016р. 2017р.

Військово-патріотична гра «Сокіл»(Джура)

(І регіональний етап)
ІІІ місце І місце  І місце

Військово-патріотична гра «Сокіл»(Джура)

(ІІ обласний етап)
- ІІ місце І місце
Огляд художньої самодіяльності «Дивограй профтехосвіти» лауреати лауретари ІІ місце
Обласний конкурс «Світ проти жорстокості та насильства» І місце ІІІ місце -
Міський конкурс «Студентська весна» І місце ІІ місце І місце

Міський конкурс «Відкрите серце новорічним дивам»

    ІІІ місце
Національне-патріотичне виховання

 

Відзнака міського голови м.Павлограда

Подяка за волонтерську роботу

Подяка міського голови за волонтерську роботу
Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ V місце ІV місце ІІІ місце

     

     Колектив ліцею прийняв активну участь в номінаціях проекту «Суспільні дисципліни» - «Славні імена земляків» та «Бібліотечна справа» - «Словники нової термінології історії України». Обидва проекти носили колективний характер, в них прийняли участь викладачі та майстри ліцею та більше 120 учнів, які займались пошуковою та дослідницькою роботою. Згідно Наказу навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області від 14.04.2016 р. № 19 проекту ліцею вийшли до другого заключного етапу конкурсу та згідно рішення журі конкурсу колектив ліцею відзначений Дипломом за активну професійну та громадську діяльність у даному проекті.

     Учениця групи 234 Морщанська Марія в травні 2016 року стала учасником VІІ Всеукраїнського конкурсу кухарів-юніорів, де посіла ІІІ місце у номінації «Страви із птиці».

     На базі ліцею в квітні 2017 року проведений обласний семінар кухарів ПТНЗ області «Дніпропетровщина кулінарна».

     Передовим педагогічним досвідом на рівні області навчально-методичною радою НМЦ ПТО в Дніпропетровській області визнаний досвід роботи майстра виробничого навчання Міщенко Т.О. з теми «Підготовка робітників високої кваліфікації на основі впровадження технологій критичного мислення» (жовтень 2016 р.), викладача біології Литвиненко І.А. з теми «Методи і прийоми самостійної діяльності учнів як один з факторів розвитку пізнавальної активності на уроках біології» (квітень 2017 р.)

     Методиста Захарченка О.І. з теми «Шляхи розвитку індивідуалізації методичної роботи в роботі методичного кабінету ЗДПЛ» (червень 2017 р.).

Аналіз діагностичних контрольних робіт загальноосвітніх предметів

учнів І-го курсу 2017-2018 навчального року

Протягом вересня 2017-2018 навчального року були проведені діагностичні контрольні роботи з 11 загальноосвітніх предметів з:

ü української мови                       ü української літератури

ü зарубіжної літератури           ü історії

ü англійської мови                       ü алгебри

ü геометрії                                  ü фізики

ü хімії                                           ü біології

ü географія

Всього в 4 групах на базі 9 класів навчаються 109  учнів

131 Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням. (17 учнів)

132 Слюсар з ремонту автомобілів. Слюсар-ремонтник (30 учнів)

133 Кухар. Офіціант (30 учнів)

134 Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (32 учня)

    Діагностична контрольна робота з української мови (викладачі: Гончар Є.А. і Добрянська Ю.М.) проводилася у вигляді диктанту у трьох групах (131, 133, 134).

     Писали  57 учнів із 79 – за списком (72 %):

початковий рівень 12 учнів  (21%),

середній рівень 35 учнів  (61 %),

достатній - 9 учнів (16 %),

високий - 1 учень (гр. 133 Пігалєва Марія) (2%),

відсоток якості складає 23 учні (18%).

     Виявленні основні помилки: чергування букв «е» «и», використовують російську «и», а не українську «і», не знають коли ставиться «двокрапка» чи «тире». Учні не правильно пишуть та стилістично будують речення.

     Рекомендовано: планувати теми уроків з урахуванням вищезазначених помилок. Збільшити кількість вправ для поглибленого вивчення проблемних тем. На консультаціях з української мови поглиблювати знання та повторювати правила правопису.

     Контрольна робота з української літератури (викладач Гончар Є.А.)  проводилася у формі тестів писали 82 учня чотирьох груп  – 75 %:

початковий рівень  28 учнів – 34 %,

середній 46 учні – 56 %,

достатній 8 учень -10 %

високий 0 учнів – 0 %

відсоток якості складає 8 учнів (10 %).

    Діагностична робота складалася з завдань чотирьох рівнів складності: чотирьох тестів, два завдання на відповідність, два завдання на знання теорії літератури і одне питання, в якому необхідно надати розгорнуту відповідь, проаналізувати творчість та твори письменників.  Учні мають середній рівень знань з предмету: дат, відповідності твору та автора

     Рекомендації: збільшити самостійну роботу учнів для поглибленого  вивчення біографії письменників та творів.

   Контрольну роботу з зарубіжної літератури (викладач Гончар Є.А.) виконували 58 (73%) учня чотирьох груп  проводилася у формі диференційованих завдань:

початковий рівень  11 учнів – 19 %,

середній 46 учні – 49 %,

достатній 1 учень - 2 %

високий 0 учнів – 0 %

відсоток якості складає 1 учень (2 %).

     Діагностична контрольна робота складалася з чотирьох рівнів складності. Тестові питання включали в себе знання дат, біографічних даних письменників, авторів відповідних творів та літературних течій, до яких відносилися ці письменники.

     Завдання діагностичної роботи з алгебри (викладач Кривсун В.М.) складали з 6 тестових завдань та по одному завданню достатнього та високого рівнів. Більшість учнів справилася тільки с тестами. Всього писали 86 учнів ( 79 %):

початковий рівень 51 учнів (58%),

середній рівень 34 учнів (31%)

достатній рівень 1 учня (1%),

високий – 0 учень (0%).

Відсоток якості складає 1 %.

     Труднощі учнів виникали при виконанні дій зі степенями, розв’язуванням квадратних рівнянь, що свідчить про недостатність базових знань у учнів.

     Діагностичну контрольну роботу з геометрії (викладач Кривсун В.М.) писали 83 учня (76%):

початковий рівень – 50 учнів (60%),

середній рівень – 33 учнів (40%),

достатній – 0 учнів (0%),

високий рівень - 0 учнів (0%),

Відсоток якості  складає – 0%.

     Діагностичні контрольні роботи з Історії України та Всесвітньої історії (викладач Кузнецова О.О.) складалися з 7 завдань 4 рівнів складності з І-рівнем – тестами впоралися майже всі учні. Писали: 86 учнів (79%)

Початковий рівень  - 19 учнів (22%),

середній рівень - 52 учня (60 %),

достатній –15 учнів (18 %)

високий – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 18%.

     Контрольна робота з фізики (викладач Павлова І.Д.) складалась з 6 тестових завдань, 2 задач на одну дію середнього рівня.

Роботу .виконували 82 учні (77 %):

Початковий рівень  79 учнів (96%),

середній рівень 3 учня (4 %),

достатній – 0 учнів (0 %)

високий – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 0 %.

     Учням не вистачає базових знань, тільки декілька учнів вміють рішати задачі середнього рівня.

     Діагностична контрольна робота з англійської мови (викладачі: Бикова К.Ю., Лелак О.М.) складалися з 3 рівнів складності  Контрольна робота показала низький рівень шкільної підготовки, маленькому словарному запасу, відсутність навиків роботи зі словником, знань елементарної граматики.

Роботу писали 89 учнів (82%):

Початковий рівень  76 учнів ( 85%),

середній рівень 13 учня (15 %),

достатній – 0 учнів (0 %)

високий – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 0 %.

     Діагностична контрольна робота з хімії (викладач Литвиненко І.А.) складалася з 4 завдань різних рівнів складності: характеристика хімічних елементів, знання формул оксидів, які відповідають гідроксидам, класифікація речовин, розв’язання хімічних задач.

     Роботу писали  52 учня (66 %) груп 131, 133, 134:

початковий рівень 35 учнів(67%),

середній - 15 учнів (29%),

достатній - 2 учнів (4%)

високий – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 2 учня ( 4%)

     Завдання діагностичної контрольної роботи з біології (викладач Литвиненко І.О.) складалася з завдань чотирьох рівнів складності.  Найбільше трудності виникли з завданнями на біологічні терміни та встановлення відповідностей. З тестовими завданнями впоралися майже всі учні. Контрольна робота виявила недостатність базових знань з предмету. Контрольну роботу виконували 75 учнів (69%):

початковий рівень 39 учня (52%),

середній рівень 29 учня  (39 %),

достатній – 7 учнів (9%).

високий рівень – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 7 учня ( 9%)

     Діагностична контрольна робота з географії (викладач Литвиненко І.А.) складалася з завдань чотирьох рівнів складності: тестів, роботи з наочністю, схемами, таблицями та діаграмами та вирішення географічних завдань.

     Контрольну роботу виконували 76 учнів (70%):

початковий рівень 34 учня (45%),

середній рівень 37 учня  (49 %),

достатній – 5 учнів (7%).

високий рівень – 0 учнів (0%)

Відсоток якості  складає – 5 учня ( 7%)

 

     Найнижчі показники з фізики – початковий рівень – 96 %, тільки з української мови у 1 учениці гр. 133 Пігалєва Марія високий  рівень знань, що складає 2 %.

Успішність ( 4-12 балів) складає – 46 %

Якість (7-12 балів) складає – 6 %

 

Аналіз діагностичних контрольних робіт загальноосвітніх предметів

за 5 років