Навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій (за галузевим спрямуванням "Будівництво") створений 25 грудня 2012 році за сприяння фабрики будівельних сумішей «БудМайстер» з метою оволодіння учнями новими будівельними технологіями. Матеріальна база: 

Напрями діяльності НПЦ: 

1. Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.

2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

 

Функції НПЦ:

1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

2. Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.

4. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

5. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

6. Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.

7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.

 

В ліцеї проліцензовані та атестовані робітничі професії: 

 

ВИТЯГ ЛП № 02141-000633

з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти

Західно-Донбаський професійний ліцей

Ідентифікаційний код: 02541355

Місцезнаходження юридичною особи: 51413 Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, 11 

№ з/п

Код професії

Найменування професії

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг

Номер рішення

1

7132

Лицювальник-плиточник

перепідготовка робітників, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників

15

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

2

7133

Штукатур

перепідготовка робітників, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників

15

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

3

7124

Столяр будівельний

перепідготовка робітників, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників

30

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

4

7122

7133

Муляр

Штукатур

первинна професійна підготовка

40

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

5

7141

7133

7132

Маляр

Штукатур

Лицювальник-плиточник

первинна професійна підготовка

30

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

6

7124

7129

Столяр будівельний

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

первинна професійна підготовка

30

наказ МОН № 1415л від 10.06.2015

7

7133

7141

Штукатур

Маляр

первинна професійна підготовка

40

наказ МОН № 1709л від 28.07.2015

8

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників 

45

наказ МОН № 1415л від 10.06.2015