Анотація

 творчого досвіду роботи з науково-методичної теми

«ПІДГОТОВКА РОБІТНИКІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ»

майстра виробничого навчання електрогазозварників

 Західно – Донбаського професійного ліцею

 МІЩЕНКО ТЕТЯНИ ОЛЕКСІЇВНИ

    Міщенко Тетяна Олексіївна працює в Західно-Донбаському професійному ліцеї  майстром виробничого навчання електрогазозварників з 1994 року, має кваліфікаційну категорію «майстер виробничого навчання першої категорії».

     За час роботи в ліцеї вона забезпечує високий рівень підготовки кваліфікованих робітників відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту ПТО.

     У повсякденній роботі майстер виробничого навчання на високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує їх та поширює у професійному середовищі. Міщенко Т.О. володіє широким спектром стратегій навчання, уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї навчання, має власний раціоналізаторський педагогічний досвід з науково-методичної теми: «Підготовка робітників високої кваліфікації на основі впровадження ідей критичного мислення», працюючи над даною темою майстер активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну ефективність навчання учнів.

     Міщенко Т.О. постійно вдосконалює свій професійний рівень, на високому рівні володіє методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи. Результатом роботи майстра є високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в оволодінні професією. За час роботи Тетяною Олексіївною випущено 12 груп електрогазозварників - 390  кваліфікованих робітників-електрогазозварників.

    Майстер користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. Тетяна Олексіївна активний учасник в роботі методичної комісії машинобудівників, передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, позаурочних заходів. Майстер є надійним наставником та порадником для молодих спеціалістів.

     Велике значення Міщенко Т.О.  приділяє позакласній роботі з професії: організації декад електрозварників, конкурсів професійної майстерності, які завжди проходять на високому методичному рівні.

     Досвід роботи над методичною темою містить докладний опис використання майстром виробничого навчання методики розвитку критичного мислення в учнів. Автор ділиться успішним використанням таких прийомів як полемічний виклад матеріалу, організація групової роботи (метод «Павутинка», «Обери позицію», «Збережи останнє слово за собою» та інших), проектної діяльності учнів (організація і впровадження дослідницьких, пошукових, ігрових проектів), створення проблемних ситуацій, метод реставрації зашифрованого тексту, використання графічних асоціацій, методичної стратегії «Джигсоу», методики «Кубування», організації та проведення рефлексії методом «П’ятихвилинне есе» та інших. В додатках автор надає розробки уроків з тем «Газове зварювання» та робочий зошит учнів , «Ручне дугове зварювання», розробку бінарного уроку виробничого навчання та предмету «Обладнання і технології зварювальних робіт» з теми: «Зварювання прямокутної коробки із п’яти пластин», доповіді на засіданнях методичної комісії з актуальних питань організації навчально-виховного процесу в ПТНЗ, розробки позакласних виховних заходів.

     28.10.2016 р. досвід роботи майстра виробничого навчання Міщенко Т.О. був розглянутий навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, яка відзначила його актуальність в навчально-виховному процесі та ухвалила:

1. Методичні матеріали Міщенко Т.О. рекомендувати для поширення і використання в ПТНЗ області.

2. Розмістити методичні матеріали на сайті НМЦ ПТО.

Опис раціоналізаторського перспективного передового педагогічного досвіду педагога -

майстра виробничого навчання І категорії

Міщенко Тетяни Олексіївни