1. Загальні правила поведінки здобувачів освіти в Західно-Донбаському професійному ліцеї

1.1 Правила поведінки здобувачі освіти у ліцеї базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

1.2 У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- винесення догани, включно із занесенням догани в особисту справу здобувача освіти;

- виклик здобувача освіти самого або з батьками на педагогічну нараду, Раду профілактики правопорушень;

- відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

1.3 Здобувач освіти приходить до ліцею  за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у ліцей дотримується правил ввічливості, знімає в гардероб верхній одяг і прямує до місця проведення уроку.

1.4 Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

1.5 Забороняється приносити до ліцею та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

1.6 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

1.7 Не дозволяється без дозволу викладачів, майстрів виробничого навчання йти з ліцею і з її території в урочний час. У разі пропус-ку учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поважних причин забороняються.

1.8 Здобувачі освіти приносять необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повиненні дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до ліцею з підготовленими домаш-німи завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

1.9 Здобувачі освіти повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

1.10 Здобувач освіти  має бути ввічливим у спілкуванні з викладачами, майстрами виробничого навчання працівниками ліцею, батьками інших учнів, а також з учнями.

1.11 Здобувачі освіти  проявляють повагу до старших. Здобувачі освіти, викладачі, майстри виробничого навчання звертаються один до одного шанобливо.

1.12 Поза ліцеєм  здобувачі освіти поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.

1.13 Здобувачі освіти повинні дбайливо ставитися до ліцейного майна і речей, що належать викладачам та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно ліцею, надають посильну допомогу в його ремонті а у разі пошкодження батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

1.14 Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

2. Поведінка на заняттях

2.1 До початку уроку здобувач освіти повинен прибути до кабінету до першого дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

2.2 Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

2.3 У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

2.4 Забороняється виходити з кабінету без дозволу викладача.

2.5 Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з кабінету , то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

2.6 Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

2.7 При вході викладача, майстра виробничого навчання  в кабінет здобувачі освіти  встають на знак вітання, сідають після того, як викладач відповість на вітання і дозволить сісти. Так само здобувачі освіти вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2.8 Протягом уроку:

- не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;

- не можна підводитися без дозволу викладача;

- не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;

- забороняється користуватися мобільними телефонами.

2.9 Урочний час повинен використовуватися здобувачами освіти  тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

2.10 Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

2.11 Якщо здобувач освіти  хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

2.12 Під час уроку здобувач освіти  має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

2.13 Здобувач освіти має право в коректній формі остоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

2.14 Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли викладач оголосить про закінчення заняття, здобувач освіти  має право покинути клас.

2.15 При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять

Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

3.1 Під час перерви здобувачі освіти зобов’язані:

- навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;

- вийти з кабінету;

- рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

- підкорятися вимогам працівників ліцею, черговим учням;

- допомагати підготовляти кабінет на прохання викладача до наступного уроку.

3.2 Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки

3.3 Під час перерв здобувачам освіти забороняється:

- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

- штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;

- вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочива ти іншим;

- палити в будівлі і на території ліцею.

3.4 Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

3.5 Після закінчення занять учень повинен:

- одержати одяг з гардеробу, акуратно одягнутися і покинути ліцей, дотримуючись правил ввічливості.

3.6. Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

3.8 На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового викладача, адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

4. Кінцеві положення

4.1 Здобувачі освіти не мають права пропускати заняття без поважних причин.

4.2 Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території ліцею  та проведенні ліцейних  заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

4.3 Здобувачі освіти не мають права знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників ліцею.

4.4 Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на території ліцею категорично заборонено.


Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору ліцею.

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування)

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява).

3.  Заяви, що надійшли на електронну пошту ліцею отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4.  Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор ліцею або його заступник.

5.  Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6.  Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7.  Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8.  Розгляд Заяв здійснює директор ліцею з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1.  Відповідальною особою призначається працівник ліцею з числа педагогічних працівників.

2.  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора ліцею.

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора ліцею.

4.  Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1.  За результатами розгляду Заяви директор ліцею видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3.  Для прийняття рішення за результатами розслідування директор ліцею створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4.  Комісія створюється наказом директора ліцею.

5.  До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор ліцею та інші заінтересовані особи.

6.  Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8.  У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор ліцею  має повідомити постраждалого.

9.  Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор ліцею зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.