ВСТУП
   В 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював в рамках пріоритетів, визначених Міністерством освіти і науки України, Департаментом  освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичним центром ПТО у Дніпропетровській області, реалізацією Державних стандартів ПТО та загальної середньої освіти, інших нормативних документів. Робота колективу спрямовувалася на реалізацію якості знань учнів, формування в них професійних та навчальних компетентностей,  кінцевим очікуваним результатом яких є випускник -  кваліфікований робітник, здатний до саморозвитку і самореалізації, а також на реалізацію підвищення професійної майстерності педагогів та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.
ВИКОНАННЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
     Станом на 01 вересня 2017 р. перехідний контингент учнів ліцею складав 240 осіб, 24 з яких знаходились в академічній відпустці. Обсяг регіонального замовлення становив 155 осіб, зарховано – 156, відсоток виконання становив – 100,6%. Обсяг державного замовлння – 25 осіб, зараховано 17 (68%). Загальний контингент нараховував 428 учнів. Було сформовано 17 навчальних груп, 3 з яких були об’єднаними.

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

     Педагогічний колектив ліцею на 01.08.2018 р. налічує 45 педагогічних працівників. Навчальний процес здійснювали 25 викладачів,  21 майстер виробничого навчання, 6 інших педпрацівника. 3 викладача мають педагогічне звання «викладач-методист»,   1- «старший викладач»,  5 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 – І категорії, 10 – ІІ категорії, 5 - «спеціаліст» .  6 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», 2- ІІ категорії. 

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ

    На 01.07.2018 року перехідний контингент учнів  складає 244 особи. Протягом навчального року зі складу учнів ліцею була відрахована 61 осіба, з них 11 – випущено достроково. Відраховано також 4 сироти: гр..107 – Ніколаєнко, гр..201 (м) – Шакуріна, гр..324 – Єрніязов, гр..107 – Андрійчук.       

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

     Станом на 16.07.18 р. працевлаштовано 95 осіб (79%), 5 учениць знаходяться у декретній відпустці, 2 учениці змінили місце проживання, 1- направлена на навчання, 1 учень призваний до лав ЗСУ.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

           ДПА з біології складали 20 учениць  гр.. 203 «Кравець»,з математики – 12, з історії України відповідно – 8. Вперше учениці цієї групи складали ЗНО з української мови. Результати ДПА: з математики - початковий рівень відсутній, середній – 75%, достатній – 25%. З історії України середній рівень – 50%, достатній рівень – 50%. Біологія – середній рівень-40%, достатній – 60%. Результати ЗНО: низький рівень знань показали 3 учениці(15%), середній - 16 учениць (80%), достатній -  1 учениця (5%).       

ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

            Згідно робочих навчальних планів та відповідно до графіка  у ліцеї проводилась державна кваліфікаційна атестація в якій прийняли участь 6 випускних груп. Загальна кількість допущених до ДКА - 109 учнів (протягом навчального року відраховано без рівня досягнутої кваліфікації – 6 осіб, випущено достроково – 11 осіб). За результатами ДКА високий рівень знань показали 13 учнів (12%), достатній рівень знань отримали 58 учнів (53%), середній мають 38 учнів (35%). Рівень навчальних досягнень склав 65%. 107 – (89%) учнів отримали встановлений розряд, 13- (11%, з урахуванням випущених достроково) – нижче встановленого.      

    ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 

       Виробниче навчання та виробнича практика протягом року проводились згідно навчальних планів та програм за затвердженими графіками.    Кількість годин виконана в повному обсязі, навчальні програми виконані, за виключенням програми з професії оператор ВПК, де виробниче навчання було частково проведене на виробництві зв’язку з відсутністю обладнання в ліцеї. Разом з тим слід відмітити недостатність найменувань продукції та послуг, які виконують учні, що навчаються професіям:  слюсар з ремонту автомобілів, слюсар – ремонтник, електромонтер з  ремонту та обслуговування електроустаткування, кравець, кухар, верстатник широкого профілю. Контроль за проходженням виробничого навчання та практики проводиться постійно протягом навчального року згідно затверджених графіків. Порушень з охорони праці не зафіксовано.  Документація з виробничого навчання оформлена відповідно до чинних вимог;  переліки виробничих робіт скориговані відповідно до  специфіки підприємств та внутрішніх потреб ліцею. Успішність з виробничого навчання за 2017/18 н.р. Загальна успішність з виробничого навчання становить  88%. Неатестованих учнів - 6 чол.   На виробничій практиці знаходиться 207 учнів, з них 156 чол – на підприємствах міста та області. Учні працюють на 90 підприємствах - підприємства ДТЕК, Павлоградський механічний завод, СТ ПФ «Славсант», Павлоградське енергоуправління, магазини, заклади ресторанного типу, фермерські господарства, приватні підприємства, ОСББ.  На оплачуваній  практиці працюють123 учні, кошти перераховують 56 підприємств.Результати виробничої діяльності за  І півріччя 2018рокуЗа два квартали 2018 р план виробничої діяльності виконаний в розмірі  151тисяча гривень,  план на І півріччя-  71тис  гривень, перевиконання становить 212%. Питання з працевлаштуванням на час  проходження практики виникають через віковий ценз , встановлений для окремих професій - електрогазозварники, електромонтери, електрослюсарі ; а в столярів та малярів - в зв’язку зі складним економічним станом, відсутністю великих підприємств цього профілю та нестабільну роботу малих підприємств. Багато учнів отримують схвальні відгуки , подяки за роботу. Але трапляються випадки порушення дисципліни - пропуски  без поважних причин, спізнення, невчасне повідомлення про відсутність та її причину- учні не в повній мірі розуміють, що на виробництві вони повинні дотримуватись графіку та режиму підприємства. Кожного разу з такими учнями проводиться відповідна робота щодо усунення і недопущення в подальшому таких випадків. Майже всі роботи, пов’язані з внутрішніми господарчими потребами, були закладені в перелік виробничих робіт та виконані учнями. Виконані значні роботи по укріпленню матеріальної бази майстерень та ліцею. Проведені 18 майстер – класів з професій, прийняли участь у міському та обласному (смт Межова) заходах з профорієнтаційної роботи. Проведений конкурс фахової майстерності серед учнів 3 курсу та учнів з терміном навчання 1,5 роки. Створена   дільниця  сантехмонтажних робіт з професії робітник з КО й ремонту будинків. Придбане торговельне обладнання в магазин- майстерню продавців.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

    Методична робота в ліцеї в 2017 -2018 навчальному році проводилась відповідно до плану роботи НМЦ ПТО, плану роботи ліцею, плану роботи методичного кабінету та інших нормативних документів. Педагогічний коллектив ліцею почав роботу над новою методичною темою: «Реалізація міжпредметних зв’язків та професійного спрямування у викладанні предметів та проведенні виробничого навчання».  Протягом року проведено сім засідань педагогічної ради, три інструктивно – методичні наради. Був вивчений та проаналізований стан викладання математики, фізики та стан підготовки кваліфікованих робітників з професій «Перукар. Перукар-модельєр», «Маляр. Штукатур. Лицювальник. Плиточник», «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з ПК». Проводились інструктивні оперативно-методичні наради, на яких аналізувалась робота педагогічного колективу на виконання поточних осівтніх завдань. Питання удосконалення роботи щодо підвищення ефективності і якості уроку залишилось пріоритетним в методичній роботі, в листопаді пройшов  V етап педагогічної конференції «Сучасний урок в професійній школі», присвячений підготовці, організації та проведенню бінарних та інтегральних уроків, під час якої своїм досвідом та напрацюваннями поділились  викладачі  Кривсун В.М., Павлова І.Д., Мороз М.В., Лавренко Н.О..      З 26 жовтня по 09 листопада в ліцеї був проведений І етап Всеукраїнської  олімпіади з української мови і літератури, англійської мови, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, біології, географії, інформаційних технологій. Всього в олімпіадах прийняли участь  161  учень ліцею, з них - 84  учня І курсу і 77 учнів ІІ курсу. В ІІ обласному етапі кращі результати показали учні гр. 132 Середюк Олексій з правознавства – ІІІ місце (викладач Кушніренко Г.Є.) та Глущенко Олександр з  історії – ІV місце (викладач Кузнецова О.О.)      Учень гр. 204 Власенко Богдан та учениця гр. 203 Вовк Ганна вийшли у фінал конкурсу МАН «На крилах єдності»та були запрошені до захисту своїх творчих робіт у номінаціях «Історія» та «Українська література» (викладачі Кушніренко Г.Є. та Гончар Є.А.). Протягом року надавалась методична допомога в підготовці підсумкових матеріалів та творчих робіт педагогічним працівникам, які атестувались в 2018 році. Роботи Кривсун В.М., Коржавіної О.Ю., Слончак Т.О., Павлової І.Д. – як майстра і як викладача фізики, подані до НМЦ 15 лютого 2017 р., розглянуті і схвалені навчально-методичною радою НМЦ ПТО (протокол    № 4 від 28.02.18 р.). Проведені індивідуальні консультації з педпрацівниками, які атестуються атестаційною комісією І рівня по підготовці підсумкових матеріалів з методичних тем (Шляпенкова О.Л., Козирева Т.О., Золотопуп Д.В., Лавренко Н.О., Парахіна Г.І.) та презентації цих матеріалів на засіданнях педради. В 2018 році успішно пройшли атестацію 11 педагогічних працівників ліцею. Молоді викладачі Бикова К.Ю. та Добрянська Ю.М.  закінчили «Школу молодого філолога» та отримали сертифікати НМЦ ПТО. Безпосереднім виконавцем поставлених перед педагогічним колективом завдань є методичні комісії, які проводили свої засідання щомісяця. Педагоги цих комісій  на протязі навчального року вивчали та впроваджували сучасні технології навчання, розглядали актуальні питання дидактики, педагогіки, психології, вивчали  перспективний педагогічний досвід, методичну роботу педагогічних працівників під час підготовки до чергової атестації. Протягом навчального року згідно графіку проводились предметні тижні та декади з професій. 

ВИХОВНА РОБОТА

        Виховна робота проводилась за такими напрямками: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, правове виховання та сприяння творчому розвитку особистості.

        Педагогічним колективом здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід учнів, які схильні до правопорушень та потребують підвищеної педагогічної уваги. В ліцеї створено базу данних на дітей, які знаходяться на обліку в ювенальній превенції у справах дітей – 3 учня, на внутрішньому обліку – 21 учень. Цілеспрямована робота в данному напрямку дає свої позитивні результати: в 2015-16 навчальному році учнями ліцею скоєно 6 злочинів, в 2016-17 – 1, в 2017-18 – жодного.

       Учні ліцею приймали участь в обласному просвітницькому заході для дітей «Ми проти насильства і жорстокості». Учні приймали активну участь у волонтерській роботі разом з громадським обєднанням «Самопоміч» та «Патріот», за цю роботу учні гр..210 та 106 та колектив ліцею були відзначені подяками та подарунками від мера міста Павлоград. У І (відбірковому) етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» переможцем став рій «Патріоти». В червні учні ліцею прийняли участь в ІІ (обласному етапі) гри, де перемога знову дісталась рою «Патріоти» ЗДПЛ. Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя. Працюючи в цьому напрямку надавалася перевага активним формам і методам виховної роботи з учнями, як тренінги, практичні заняття, спортивні змагання. Всього проведено більше 300 спортивних заходів, працювали 5 секцій під керівництвом Коржавіної О.Ю., Парахіной Г.І.

Увересні відбувся Олімпійський Тиждень присвячений Дню фізичної культури і спорту де в спортивних змаганнях прийняли участь учні всіх курсів. Впродовж звітного періоду відбулись загальноліцейні змагання з волейболу, баскетболу, шахів, настільного тенісу. Учні постійно брали участь в міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, де посідали перші місця та ставали призерами.

Сприяння творчому розвитку особистості і ліцеї відбувалось завдяки вокальному та танцювальному гурткам, які приймали активну участь в міських заходах та в обласному конкурсі художньої самодіяльності «Дивограй профтехосвіти -2018», де буди відзначені в трьох номінаціях: вокал, хореографія, фольклор. Наші учні стали переможцями міського конкурсу «Студентська весна – 2018». Особлива увага приділяється роботі з учнями-сиротами та учнями, позбавленими батьківського піклування. На дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформлені особові справи, в яких зібрані необхідні документи, що підтверджують статус дитини. Учні – сироти та учні, позбавлені батьківського піклування забезпечені 4-разовим якісним харчуванням. Для учнів ліцею організовано гаряче харчування за власні кошти.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

     В 2017-18 навчальному році атестовано 11 педагогічних працівників: 8 викладачів та 3 майстра виробничого навчання, це викладачі математик иКривсун В.М., фізичної культури Коржавіна О.Ю., які підтвердили ранше присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії», по результатам атестації  їм присвоєні педагогічні звання «викладач-методист». Павловій І.Д. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач», викладачу Парахіній Г.І. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», викладачам Шляпенковій О.Л.. Золотопуп Д.В., Лавренко Н.О. – «спеціаліст другої категорії», викладачу Бакалі А.О. – «спеціаліст». Майстер виробничого навчання Павлова І.Д. підтвердила відповідність раніше присвоєному 12 тарифному розряду та педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії», майстру виробничого навчання  Слончак Т.О. встановлений 12 тарифний розряд та підтвердження відповідності встановленого раніше педагогічного звання «майстер виробничого навчання другої категорії», майстер виробничого навчання Козирєва Т.О. атестована на підтвердження відповідності займаній посаді та встановленню 10 тарифного розряда.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Протягом року відзначається значна плинність як педагогічних так і інших працівників ліцею. Протягом навчального року було звільнено 33 працівників, з них 13 педагогічних працівників, 2 спеціалісти, 17 працівників обслуговуючого персоналу. Було прийнято на роботу 27 працівників, з них 11 педагогів, 4 спеціалістів, 12 – обслуговуючого персоналу.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     На протязі навчального року створена лабораторія електротехніки, відремонтовані кабінети спеціальної технології кухарів, історії, української мови, кімнати майстрів виробничого навчання. Проведений монтаж водовипускної труби навчального корпусу по вул. Дніпровська, здійснена промивка регістрів опалення в гуртожитку.

СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

      Протягом 2017 року ліцеєм отримано коштів у загальній сумі 14 340,27 тис. грн., у тому числі: коштів загального фонду у сумі 13 976,4 тис. грн. та коштів спеціального фонду у сумі 363,87 тис. грн..

Залишок коштів спец.фонду на початок року – 159,34 тис.грн, на кінець року – 167,08 тис.грн.

Загальний фонд:

У 2017 році зекономлено та повернено до обласного бюджету коштів у сумі 855,4тис.грн, з них внаслідок:

- ефективного та раціонального використання енергоносіїв – у сумі 273,4 тис.грн (у т.ч. теплопостачання – 45,00 тис.грн., водопостачання – 3,4 тис.грн, ел.енергія – 75,0 тис. грн., газ – 150,00 тис.грн);

- зменшення контингенту та встановлення рейтингової системи призначення стипендій – у сумі 409,0 тис.грн,

- зменшення контингенту учнів із числа дітей-сиріт та придбання продуктів харчування через систему Prozorro – у сумі 173,00 тис.грн.

Крім цього, за рахунок проведення закупівель товарів через систему Prozorro економія коштів складає більше 60,0 тис.грн. Так, наприклад, на оплаті послуг з обслуговування КиАП зекономлено 10,2 тис.грн, з виготовлення документації по землевідведенню – 6,0 тис.грн., на придбанні касового апарату – 2,4тис.грн, труб – 4,3тис.грн, фарби -1,5тис.грн

Кошти загального фонду були використані:

- на виплату заробітної плати – 6 847,64 тис. грн.,

- на виплату стипендій учням – 2 073,44 тис. грн.,

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 096,44 тис. грн.,

- на харчування дітей-сиріт – 524,61 тис. грн.,

  • на виплату дітям-сиротам допомоги при працевлаштуванні та речового забезпечення – 105,6 тис. грн.,
  • на виплату дітям-сиротам допомоги на придбання літератури – 42,00тис.грн.,
  • на придбання будівельних, господарських та канцелярських товарів – 60,66 тис.грн.,
  • на оформлення право установчих документів, утримання котельні, оплату послуг з вивезення сміття та інші послуги – 102,20 тис.грн.,
  • на придбання путівок на оздоровлення дітей-сиріт – 16,28 тис.грн,