Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти:

 

Перша сторінка