Відкриті торги на закупівлю товарів (тендерна документація)

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

*********************************************************************

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Західно-Донбаський професійний ліцей
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02541355

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

35.30.1

2271

820020,00 ( Вісімсот двадцять тисяч  двадцять грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014р.

 

Енергія електрична

35.11.1

2273

260330,00 ( Двісті шістдесят тисяч триста тридцять грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014р.

 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

06.20.1

2274

985240,00 ( Дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч двісті сорок грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від «02» грудня  2014р №   1/14

Голова комітету з конкурсних торгів                                                              В.Д.Степаненко

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                          О.А.Калиниченко 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ.  02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова, 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  51400

1.4.Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35419001010387 ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., вул. Шевченко, 122, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, МФО 805012

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Степаненко Володимир Дем’янович - директор, вул. Промислова, 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, (05632) 3-03-45, (05632) 3-13-92, zdpl@yandex.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 985240 грн. в т.ч. ПДВ ( Дев’ятсот вісімдесят п’ять тис. двісті сорок грн.)

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. http://www.zdpl.at.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010  -  06.20.1

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 127,3 тис. куб. м.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Публічне Акціонерне Товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», вул. Крилова, 8, Дніпропетровська область, м. Павлоград, 51400, тел.(05632) 6-11-46, (05632) 6-26-18 , факс (05632) 6-26-19

6. Інформація про ціну пропозиції. 985240 грн. в т.ч. ПДВ ( Дев’ятсот вісімдесят п’ять тис. двісті сорок грн.) Ціна пропозиції за одиницю товару. 7749,84 грн. (Сім тисяч сімсот сорок дев’ять грн. 84 коп.)/1000 куб. м.

7. Умови застосування переговорної процедури. Відповідно до п.п. 2 п. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної  процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Степаненко Володимир  Дем’янович, директор, вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400,  тел. (05632) 3-03-45 (05632) 3-02-33, e-mail: zdpl@yandex.ua

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.  « 08 » грудня 2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 127,13 тис. куб. м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.  Публічне Акціонерне Товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31301827

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. вул. Крилова, 8, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, тел. (05632) 6-11-46, (05632) 6-26-18, тел. факс (05632) 6-26-19

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.п.2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» входить до Переліку суб'єктів природних монополій Дніпропетровської області на ринку постачання природного газу. За таких умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам п.п.2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.  ст.5 Закону України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії», п.7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій». 

Директор                                                                             Степаненко В.Д.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ.  02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  51400

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35419001010387 ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., вул. Шевченко 122, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, МФО 805012

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Степаненко Володимир Демянович  - директор, вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  51400, тел. (05632)3-03-45, (05632)3-13-92, zdpl@yandex.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  260330 грн. в т.ч. ПДВ (Двісті шістдесят тис. триста тридцять грн.)

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. http://www.zdpl.at.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010  -  35.11.1

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 218764 кВТ

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  2015 рік

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Публічне Акціонерне Товариство  «ДТЕК «Дніпрообленерго», вул. Харківська 116, Дніпропетровска область, м. Павлоград, 51400,  тел. (05632)6-27-10, факс (05632)6-13-07

6. Інформація про ціну пропозиції. 260330 грн. в т.ч. ПДВ (Двісті шістдесят тис. триста тридцять грн.)  Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1,19 грн.(Одна грн. 19 коп.)

7. Умови застосування переговорної процедури. Відповідно до п.п. 2 п. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

1.4 Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).  Степаненко Володимир  Дем’янович, директор, вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, тел. (05632) 3-03-45, (05632) 3-02-33, e-mail: zdpl@yandex.ua

1.5.  Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. « 08 » грудня  2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010  – 35.11.1

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 218764 кВт

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне Акціонерне Товариство «ДТЕК «Дніпрообленерго»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 34367042

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.  вул. Харківська, 116, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, тел. (05632) 6-27-10, тел. факс (05632) 6-13-07

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.п.2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. ПАТ«ДТЕК Дніпрообленерго»  входить до Переліку суб'єктів природних монополій Дніпропетровської області на ринку постачання електричної енергії.  За таких умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам п.п. 2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. ст.5 Закону України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії», п. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій». 

  Директор                                                                           Степаненко В.Д. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ.  02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова, 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  51400

1.4.Реєстраційний рахунок замовника. р/р35419001010387 ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., вул. Шевченко, 122, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400,  МФО 805012

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Степаненко Володимир Демянович – директор, вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл.,  м. Павлоград,  51400, (05632) 3-03-45, (05632) 3-13-92, zdpl@yandex.ua

2.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета

закупівлі. 820020 грн. в т.ч. ПДВ (Вісімсот двадцять тис. двадцять грн.)

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.  http://www.zdpl.at.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  630,205 Гкал

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова, 11,  Дніпропетровська обл.,  м. Павлоград, 51400

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго», вул. Промислова,  13-а, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, тел. (05632)3-23-07, факс (0563)20-94-77

6.Інформація про  ціну пропозиції.  820020 грн. в т.ч. ПДВ (Вісімсот двадцять тис. двадцять грн.)

7. Умови застосування переговорної процедури. Відповідно до п.п. 2 п. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Західно-Донбаський професійний ліцей

1.2. Код за ЄДРПОУ 02541355

1.3. Місцезнаходження. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Степаненко Володимир  Дем’янович, директор, вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, тел. (05632) 3-03-45, (05632) 3-02-33, e-mail: zdpl@yandex.ua

1.5.  Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. «08» грудня  2014 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води , код ДК 016:2010 - 35.30.1

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 630,205 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Промислова 11, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.    2015 рік

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи.  Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03342250

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. вул. Промислова, 13-а,  Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51413,  (0563) 20-94-75

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до п.п.2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» входить до Переліку суб'єктів природних монополій Дніпропетровської області на ринку постачання теплової енергії. За таких умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам п.п.2 п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. ст.5 Закону України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії», п.7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій». 

Директор                                                                             Степаненко В.Д.